İslam Dininin Özellikleri

İslam Dininin Özellikleri

İslam dininin bir takım özellikleri vardırki bazıları şöyledir
1 islam dini son dindir
2 islam dininin değişmeyen esasları vardır
3 islam evrensel bir dindir

İslam Dini son din olduğu gibi aynı zamanda tüm insanlığın da dinidir.İslam dininden başka bu nitelikte olan başka bir din yoktur.Mesela Tevrat’ta yahudili,ğin evrensel olduğuna dair bir kayıt mevcut değildir. Aksine yahudiliğin tamamiyle israil oğullarına mahsus bir din olduğu söylenmektedir.
hatta onlar yahudiliğe ilgi duyanları bu isteklerinden vaz geçirmek için dinlerinin çok zor olduğunu hükümlerinin tahammul edilmez oldugunu söylerlerhristiyanlıkda evrensel bir din değildir.Çünkü Hz isa kendisinden önceki peygamberler gibi o da belli bir kavme peygamber olarak gönderilmiştir.Bizzat HZ isa kendisi kendisinden sonra gelecek olan peygamberi müjdelemiştir
İslamiyete gelince; onu tebliğ eden MUhammed Aleyhi’s-selam,son peygamberdir.O kendisinden önceki peygamberler gibi bir bir kavme veya bir millete değil tüm insanlara gönderilmiş,alemlere rahmet olarak gelmiştir. Nitekim KUr’anı kerim’de Şöyle buyurulmuştır

(Ey MUhammed!) deki;Ey insanlar, doğrusu ben Allah’ın hepiniz İçin Gönderdiği Peygamberim

4 Şubat 2012
bosluk

Dine Olan İhtiyaç

Dine Olan İhtiyaç

insan ferd olarakda, toplum olarakda dine muhtaçtır. İlker insanalrdan tutun bu günki teknolojik gelişmeleri geliştiren insana varıncaya kadar tarih öncesi ve sonrası hiç bir devirde din duygusu taşımayan topluluğa rastlanmamıştırçünkü;
1 insanın ruh ve beden olmak üzere iki yönü vardır.bunlar nitelik itibari ile bir birinden ayrı iseler de öyle bir bütünlük içerisindedirlerki ruh olmadan beden bir işe yaramayacağı gibi;bedensiz ruhunda bir anlamı yoktur.Aynı zamanda her ikisininde pek çok arzu ve istekleri vardır İnsan ne bedeni nede ruhii ihtiyaçlarını göz ardı edemez. Bu bakımdan insan beden itibari ile yasamak için herşeyden önce gıdaya ve tehlıkelrden korunmak ıcınde barınacak bir yere nekadar muhtaç ise ruhi yöndende manevi bir kuvvete okadar muhtaçtır.insan madde aleminde öyle bir dayanak bulamayacağı gibi aklıda onun bu ihtiyacını karşılamak için yeterli değildir.
İnsanın önemli bir yönünü olusturan ruhunun isteklerini yerine getirecek ve üzüntülerini giderecek olan şey, onun Allah a ve sonsuz bir hayata inanmasıdır.bu inanç olmadıkça ruhun istekleri yerine getirilmiş ve arzuları karşılanmış olmaz.
Şu halde insanın gercek mutlulugunu ancak dinsağlar

4 Şubat 2012
bosluk

Din Nedir

Din Nedir

”din akıl sahiplerinin kendi hür iradeleri ile en iyiye, en doğruya ve en güzele ulaştıran ilahi kanundur”
Dininin bu tanmından şunları öğreniyoruz;
1 Dinin kurucusu Allah’tır bu itibarla Allah’tan başka hiç kimsenin din kurmaya yetkisi yoktur.
2 Din in muhattabı akil sahipleridir. Yani dinin hükümleri ile ancak aklı başında olan kimseler yükümlüdür
3 Din Peygamber tarafından tebliğ edilmiştir. Allah Peygamberlere din ile ilgili hükümleri bildirmiş onlarda insanlara bildirmişlerdir
4 Din in gayesi insanları dünya ve ahirette mutlu kılmaktır. Çünkü Din insana yaradılışındaki gayeyi yaradana ve yaratıklara karşı yükümlü bulunduğu görevleri bildirir; iyi ile kötüyü bir birinden ayırt eder. İyiye ulaşmanın yollarını göterir. Bu suretle de insanın dünya ve ahrette mutlu olmasını sağlar.
Din bazılarının sandığı gibi vicdani bir kanaatten ibaret değildir. Dinin Asıl gayesi İnsanı ruh ve ahlak yönunden olgunluga eriştirmektir.Sesli sohbet de ilgilenilmesi gereken konulardan biri olmalı din

4 Şubat 2012
bosluk
şirinler Son Yazılar FriendFeed

Kategoriler

Son Yazılar

seslikal - sesliduy
seslikal sesliduy sesli chat