mükellef dini mükellef

mükellef dini mükellef

sesli sohbet sitemizde dini bilgiler bölumunde mükellefi işleyecez bu gun
mükellef;İslam dini mükellef olan insanlardan bazı şeyleri yapmalarını istemiş,bazı şeyleri yapıp yapmamakdada onalrı serbest kılmıştır.Böyle dinin emrettiği şeyleri yapmaK;yasakaldığı seylerden sakınmakla yükümlü olan ergenlik çağına gelmiş akıllı insana mükellef denir.
İslam dini akla hitap eder, bu sebeple aklı olmayan deliler ile bulu çağına gelmemiş çocuklar mükellef sayılmaz, görülüyorki;bir insanın dini hükümlerle yükümlü  ola bilmesi için kendisinde iki şartın bulunması gerekir.
1 akıl;insanda mevcut olan bir kuvvettir insanı onunla bilgi sahibi oluriyi ile kötuyu bir birinden ayırır ve eşyanın hakikatını onunla anlar.akıl sahibi olan kimseye akil denir.
2 bulüğ; ergenlik çocukluk dönemini bitirip ergenlik çağına gelmek demektir.buda belli bir yasa gelerek bir takım vasıflara sahip olmak demektir.
sesli sohbet sitemiz dini bilgiler konusunda mükellefi işledik
 

7 Şubat 2012
bosluk

Guslün Farzları;

Guslün Farzları;

a Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.

b Burna su çekip yıkamak.

c Bütün vücudu ıslanmayan yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Guslün sünnetleri:

1. Gusle niyet etmek.

2. Besmele ile başlamak.

3. Bedenin bir tarafında pislik varsa onu önceden güzelce temizlemek.

4. Avret yerini yıkamak

5. Gusülden evvel abdest almak.

6. Bedenine üç defa su dökmek ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.

7. Su dökünmeye baştan başlamak, sonra sağ omzuna, sonra sol omzuna dökmek ilk defa döktüğü zaman bedeni ovmak ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.

8. Ayağının olduğu yere su birikirse, abdest aldığı zaman ayak yıkamasını sonraya bırakmak.

5 Şubat 2012
bosluk

gusul (boyabdesti)

gusul (boyabdesti)

gasl kıyamet demektir Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır.
din deyiminde gusül;bütün bedenin yıkanması demektir. Boy abdesti alınması demektir Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir Ayrıca kadınların hayız ve nifas (aadet)sona ermesidir.Cünüplük hali ise, aşağıda açıklanacağı üzere, şehvetle meninin atılmasından ve cinsel ilişkiden meydana gelir.

Guslü gerektiren haller:
1 Cünüplük;cinnsi münasebet ve ne şekilde olursa olsun, meninin vucut dısına cıkması boy abdesti gerektirir.
2 Hayız ve nifas (lohsalık) dönemlerinin sona ermesi halinde gusül farz olur
Şehvetle yerinden ayrılan ve şehvetle dışarıya atılan bir meniden dolayı gusletmek gerekir. Şehvetle yerinden aynlıp, şehvet kesildikten sonra dışarıya atılan meniden dolayı da, İmamı Azam ile İmam Muhammed’e göre, gusletmek gerekir. Fakat İmam Ebu Yusuf’a göre gusül gerekmez.Uykudan uyanan kimse, yatağında, çamaşırında veya bedeninde bir yaşlık görünce bakılır: Eğer rüyada cinsel ilişkide bulunduğunu hatırlıyorsa, gusletmesi gerekir. Yaşlığın meni olup olmamasında şüpheye düşmesi bir önem taşımaz. Ancak ihtilam olduğunu hatırlamadığı takdirde, yaşlığın mahiyetinin ne olduğu üzerinde durulmaz ve gusül gerekmez. Çünkü akıntının şehvetle geldiği bilinmemektedir. Bu mesele İmam Ebû Yusuf’a göredir, İmamı Azam ile İmam Muhammed’e göre, gelen akıntının mezi olduğunu anlıyorsa, gusl etmesi gerekmez. Fakat meni olduğunu biliyor veya şübheye kapılıyorsa, gusletmesi gerekir. İhtiyata uygun olan da budur. Onun için fetva buna göredirSarhoş veya bayılmış olan bir kimse uykusundan uyanıp da, kendisinde meni bulacak olsa, gusletmesi gerekir. Mezi bulacak olsa yıkanması gerekmez.İdrarını yaparken, tenasül organı uyanık olduğu halde meni gelse, yıkanması gerekir. Organ uyanık olmayınca; gusletmek gerekmez, çünkü uyanıklık şehvetin bulunmasına delildir.

Bir erkek veya bir kadın rüyada ihtilam olsa da, meni dışarıya çıkmış olmasa, yıkanmak gerekmez. İmam Muhammed’e göre, böyle bir kadının ihtiyat olarak yıkanması gerekir. Çünkü kadından çıkacak bir sıvının yine ona dönmesi ihtimali vardır.

5 Şubat 2012
bosluk

mezhep nedir? İslamda Mezhepler

mezhep nedir? İslamda Mezhepler

sözlükte mezhep gidilen yol demektir.terim olarak bir dinin bilgileri arasındaki yorum farkından meydana gelen görüşleri demektir. İslamdki mezhepler itikadi ve ameli oalrak ikiye ayrılır

itikadda mezhepler
1 selefiyye
2 maturidi mezhebi
3 eş’ari mezhebi

Amelde Mezhepler
Sünni müslümanlar arasında yaygın amelde mezhepler dörttür
1 hanefi
2 şafii
3 maliki
4 hanbeli

4 Şubat 2012
bosluk
şirinler Son Yazılar FriendFeed

Kategoriler

Son Yazılar

seslikal - sesliduy
seslikal sesliduy sesli chat