Home » Archive by category "Dini Konu" (Page 2)

Uhud Savaşı

Hicretin üçünçü yılı 11 Şevval Cumartesi. Yenilgiyi hazmedemeyen Mekkeli müştikler bunun intikamını alöak için and içmilerdi. Bubunun için üçbin kişilik bir ordu ile Medine’ye doğru yola çıktılar. Orduda Habeşistan’li köle Vahsi de bulunuyordu. Sahibi eğer Hamza’yı öldürürse onu ödüllendireceğini söylemişti. Bu konuda çok ustaydı. Bunu...
Read More

Hendek Savaşı

Ebü Süfyan kumandasında 10 bin kişilik bir ordu hazırlayan müşrikler, hicretin altıncı miladın 627’nci yılında Medine üzerine yürüdüler. Hz.Peygamber sallallahu ve sellem sahabeleriyle görüştü.Medine’ de kalarak düşmanı karşılamak kararını aldı. Üç bin kişilik bir İslam Ordusu hazırlandı. Ancak düşman çok kalabalık ve hazırlıklı olduğu için...
Read More

Bedir Savaşı

Kafiyelere Karşı korumak ve ALLAH-u Teala’nın dinini yaymak için verilen savaş izninden sonra Hz.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklerle yaptığı ilk savaş Bedir savaşıdır.Bu muhaberebede müslümanlar üç yüz on üç, müştikler dokuzyüzelli kişiydi.Hicretin ikinci yılı 17 Ramazan da iki ordu karşı karşıya geldi. Kureyşliler...
Read More

Veda Haccı

mekke fethedildikten sonra islam dini hızla yayıldı.Allah ın birliği inancı iyicve kalplere yerleşti kurtuluşlun islamda olduğunu gören insanlar kendiliklerinden gruplar hal,inde gelip möüslüman olmaya başladılar.3 yıllık şerefli bir mücadelenin hayırlı sonucunu gören Hz Peygamber s.a.v hicretin 10 uncu yılında 100 binden fazla müslümanla birlikte hacce...
Read More