Hayber’in Fethi

Hayber’in Fethi

Hayber, Suriye yolu üzerinde Yahudilerin oturduğu bir yerdi. Burada yedi kale vardı. Medine’den sürülen yahudilerin bir kısmı da burada ikamet ediyordu. Hayber Yahudileri Medine’ye saldırmak için bir plan hazırlamışlardı. Hz.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlara elçi göndererek anlaşma teklif etti. Yahudiler, Hz.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in teklifini kabul etmediler. Müslümanlara hücum etmek için Gatafan Arapları ile anlaştılar. Onlar, saldırıya geçmeden , müslümanlar daha önce davranarak 1600 kişilik bir ordu ile yola çıktılar. Üç günde Hayber’e vardılar, Yahudiler müslümanları görünce kalelerine
kapandılar.
Burada Hz.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti:
“Ya Rabbi! Biz senden bu ülkenin, bu ülke ahalisinin, bu ülkedeki her şeyin iyiliğini isteriz. Onun halkının ve içindeki her şeyin şerrinden sana sığınırız.”
Önce Hz.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlaşma teklif etti. Fakat Yahudiler teklifi reddettiler. Bunun üzerine savaş başladı. 10 gün devam eden şidetli çarpışma sonunda kaleler birer birer
alındı. Savaşta Müslümanlardan 10 şehit oldu. Yahudilerden 93 kişi öldürüldü.
Bazı Müslüman kadınlar da, örgü örerek kazandıkları ile askerlere yardım etmek, hastalara ilaç vermek, savaş alanında askere su dağıtmak üzere bu savaşa katılmışlardır.
Çaresiz kalan Yahudiler, barış istediler. Topraklarında kalarak çiftçilik yapmayı ve elde etikleri ürünlerinin yarasını Müslümanlara vermeyi teklif ettiler, istekleri kabul edildi. Hz.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere iyi davrandı. Buna rağmen, Yahudiler bir ziyafet vererek Hz.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i zehirlemeye kalkıştılar. Yemeğe zehir katıldığı Allah-u Teala tarafından Hz.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e bildirildi ve ağzına aldığı lokmayı dışarı atarak zehirlenmekten kurtuldu.

9 Mayıs 2012
bosluk

Uhud Savaşı

Uhud Savaşı

Hicretin üçünçü yılı 11 Şevval Cumartesi. Yenilgiyi hazmedemeyen Mekkeli müştikler bunun intikamını alöak için and içmilerdi. Bubunun için üçbin kişilik bir ordu ile Medine’ye doğru yola çıktılar. Orduda Habeşistan’li köle Vahsi de bulunuyordu. Sahibi eğer Hamza’yı öldürürse onu ödüllendireceğini söylemişti.
Bu konuda çok ustaydı. Bunu duyan Ebu Süfyan’ın karısı Hid’de Hamza’yı öldürdüğünde ona ödül vermeyi vaad
etti.Müslümanlar onların bu düşüncelerini öğrenmekte gecikmediler ve her iki taraf da savaş hazırlıklarına başladılar.
Savaşın seyri, bir önceki Bedir Savaşında olduğu gibi müslümanlarin lehine ilerliyordu. Hz.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, okçularına her ne surette olursa olsun asla yerlerinden ayrılmamalarını tembihlemişti. Bir ara öyle bir an gelmişti ki savaş meydanını terketmeye başladılar. Okçular, ilk saflardaki arkadaşlarının ganimet kazanmak için giriştikleri çabayı görebiliyorlardı.Bundan dolayı okçular da savaş istediler. Liderleri Hz.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ne olursa olsun yerlerinden ayrılmamaları gerektiğini dair emrini hatırlattı. Fakat onlar dinlemediler.
Bir anda savaş müşriklerin lehine döndü. Öyle bir noktaya gelindi ki , artık kaçan kafirlerden bir kısmı da gelip mü’minlere arkadan saldırıyorlardı. Müslümanlar büyük kayıp verdiler. Sağ kalanlar da geri çekiliyorlardı. Müslümanlar geriye çekildikçe kalabalık da tepeye doğru yaklaşıyordu.
Savaşta Hz.Peygamber sallallahu ve sellem’in amcası Hz.Hamza, Vahşi tarafından sehit edildi. Bu savaşta Hz.Peygamber sallallahu ve selem de yaralandı. Bu savaşın müslümanlara bıraktığı en önemli ders, her ne şekilde olursa olsun emirlere itaatsizliğin kazanılmak üzere olan bir savaşı kaybettireceği gerçegidir.

9 Mayıs 2012
bosluk

Hendek Savaşı

Hendek Savaşı

Ebü Süfyan kumandasında 10 bin kişilik bir ordu hazırlayan müşrikler, hicretin altıncı miladın 627’nci yılında Medine üzerine yürüdüler. Hz.Peygamber sallallahu ve sellem sahabeleriyle görüştü.Medine’
de kalarak düşmanı karşılamak kararını aldı. Üç bin kişilik bir İslam Ordusu hazırlandı. Ancak düşman çok kalabalık ve hazırlıklı olduğu için başka tedbirler araştırıldı. Sahabilerden Selman-ı Farisi’nin fikri üzerine, şehrin etrafına hendekler kazıldı. Bu Kazı işleri çok güç oldu. Hz.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çalışmalar sırasında büyük müjdeler verdi.
Kureş’in topladığı ordu, Medine’ye gelince, gördükleri hendek karşısında şaşırıp kaldı. Çünkü Arabistan’da şimdiye kadar böyle bir savaş tekniği görülmemişti. Bu hal onların moralini bozdu. Karargahlarını kurup beklemeye başladılar. Hendeği geçemedikleri için karşılıklı ok ve taş atmalarla kusatma 20 güne yakın sürdü. Şehirde açlık ve kıtlık müslümanları güç durumda bıraktı. Bu arada Kaynuka ve Nadir Oğulları Yhudileri, müslümanlarla andlaşma halinde olan Kurayza Oğulları Yahudilerini de kandırdı. Kuvvet çok büyük olduğu için, müslümanların işi bitirilecek gözüyle bakılıyordu. Mü’minler bu ihanet ile iki düşman arasında sıkışıp kaldı.
O sırada Gatafan kabilesi büyüklerinden Nuaym, gizlice müslüman oldu. Bu nazik devrede iyi bir hizmet yapmak istedi. Kureyşliler ve yahudiler arasındaki birliği hile ile bozuldu. Bu arada Allah-u Teala’nın lütfuyla çıkan bir fırtına her tarafı alt üst etti, soğuk ve yağmur da bastırınca müşrikler barınacak yer bulamadı. Yahudiler ise kalelerine çekildi. Moralleri iyice bozulan Kuryş ordusu da çareyi çekilmekte buldu. Müslümanlar en sıkışık bir halde , umulmadık şekilde kurtuluşa erdi. Hendek adı verilen bu savaşta müminlerden 5 kişi şehid düştü. Kafirlerden ise 4 kişi öldü.

9 Mayıs 2012
bosluk

Bedir Savaşı

Bedir Savaşı

Kafiyelere Karşı korumak ve ALLAH-u Teala’nın dinini yaymak için verilen savaş izninden sonra Hz.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklerle yaptığı ilk savaş Bedir savaşıdır.Bu muhaberebede müslümanlar üç yüz on üç, müştikler dokuzyüzelli kişiydi.Hicretin ikinci yılı 17 Ramazan da iki ordu karşı karşıya geldi. Kureyşliler kat kat fazla olmalarına rağmen Allah’ın yardımı görüldü ve melekler de mü’minlerin yanında şavaştılar. Kafirler büyük bir hezimete uğradılar ve sayıca çok fazla olan orduları kaçmaktan başka çıkar yol bulmadılar. Savaş Bedir kuyularının yanında yapıldığı için bu ismi aldi.
Allah-u Teala ayet-i kerimede buyurdu ki:
”Andolsun,sizler güçsüz oldugunuz halde Allah size Bedir’de yardım etmişti. Allah’tan sakının ki, O’na şükretmiş olasınız,”(Al-i İmran’ 123)
Bedir harbinde ashab-ı kiram güç durumda kaldık ları sırada

9 Mayıs 2012
bosluk
şirinler Son Yazılar FriendFeed

Kategoriler

Son Yazılar

seslikal - sesliduy
seslikal sesliduy sesli chat